Website Banner
 
 Main Distribution Board - MDB
 
 ตู้เมนไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ยี่ห้อ ABB สามารถรับกระแสไฟฟ้าขนาด2500 แอมแปร์ มีคาปาซิเตอร์  12 ชุด ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 kVA เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตู้นี้ผลตให้โรงงาน FAT ย่านประทุมธานี

 
 ตู้สวิทช์บอร์ด อุปกรณ์ใช้ยี่ห้อ สแควดี เมนเบรกเกอร์ ขนาด 2000 แอมป์ พร้อมคาปาซิเตอร์ 8 ชุด ตู้นี้ใช้กับอาคารพักอาศัย 8 ชั้นย่านประชาอุทิศ

   ตู้ไฟฟ้า ขนาดเมนเบรกเกอร์ 3200 แอมป์ มีชุดจ่ายไฟฟ้าสำรอง ATS และคาปาซิดเตอร์ ขนาด 50 KVA จำนวน 12 ชุด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในยี่ห้อ ABB

   ตู้ไฟฟ้าเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 1600 แอมป์ พร้อมคาปาซิเตอร์ อุปกรณ์ยี่ห้อ ABB

      ตู้เมนไฟฟ้าแบบตั้งพื้น
สำหรับงานที่ใช้ไฟไม่มาก
 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Current Pageid = 12